اصفهان

در اصفهان، ایران
امروز: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر اصفهان، در استان اصفهان، ایران

اطلاعات شهر اصفهان

آب و هوای شهر اصفهان

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۲۶ درصد، فشار: ۲۸۵۸۱.۱۳ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۱۸

ساعت: ۱۹:۴۴

دما: °۲۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما

تبلیغات (برای حمایت از ما برروی تبلیغات کلیک نمائید)