اصفهان

در اصفهان، ایران
امروز: چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر اصفهان، در استان اصفهان، ایران

اطلاعات شهر اصفهان

آب و هوای شهر اصفهان

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۲۵ درصد، فشار: ۲۸۴۱۱.۸۱ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۰۳

ساعت: ۱۷:۲۹

دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما